Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Voorwoord-70 jaar op de huid van de tijd…

Wat een geweldig jubileumjaar hebben we achter de rug!

Overal in het land stonden afdelingen en vrijwilligers stil bij 70 jaar Humanitas. Geraakt ben ik door het mooie fotoboek Dichtbij dat zo’n intens beeld geeft van deelnemers en vrijwilligers. En blij ben ik met onze digitale historische tijdlijn: zo blijft het verleden bewaard, ook als er straks niemand meer is die er bij is geweest.

Haarscherp is in 2015 weer gebleken dat Humanitas écht op de huid van de tijd zit. Dat we heel goed in kunnen schatten naar welke kant de hulpvraag zich zal ontwikkelen. Waar de groei zit. En hoe we die groei moeten opvangen.

Onze vrijwilligers en vrijwillige bestuurders leveren daaraan de grootste bijdrage. Ik ben diep onder de indruk van hun inzet en wil ze daar nog eens hartelijk voor bedanken. Datzelfde geldt voor onze
sponsoren, subsidiënten en de ledenraad met wie we als bestuur zo plezierig samen hebben gewerkt.

We maakten in dit verslagjaar ook kennis met de schaduwzijde van die groeiende vraag. De stijging van onze inkomsten woog niet geheel op tegen de meerkosten van het opleiden van duizenden nieuwe vrijwilligers en het aannemen van tientallen extra beroepskrachten, belangrijk om continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Dat vraagt om eenvoudiger financieringsvormen. Om het beter berekenen van kost-prijzen voor we nieuwe activiteiten ontwikkelen. En om meer transparantie, met het oog op sneller en effectiever bijsturen.

Lukt het ons dan nog niet om voldoende inkomsten te verwerven ter bekostiging van activiteiten, dan kan het denkbaar zijn dat we in de toekomst af en toe ‘nee’ zeggen. Maar die optie past ons in wezen niet. Mensen zo te ondersteunen dat ze weer zelfstandig verder kunnen, is immers het dankbaarste werk dat er bestaat.

Marijke van Eck
Voorzitter hoofdbestuur Vereniging Humanitas