Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Directie

Taken directie

De dagelijkse leiding van de vereniging en de met haar verbonden werkorganisatie (landelijk bureau en vijf districtskantoren) ligt in handen van de directeur. Het hoofdbestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur, en houdt toezicht op haar of zijn functioneren. De relatie tussen het hoofdbestuur en de directeur is geregeld in een bestuursovereenkomst; in een directie- en managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur en haar of zijn plaatsvervanger nader uitgewerkt.

Bezoldiging van de directie

Humanitas valt onder de werkingssfeer van de Wet Normering Topinkomens Publieke en Semipublieke Sector (WNT). De honorering van directeur Eva Scholte is conform de Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en valt binnen de richtlijnen van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland (voorheen de VFI). Daarnaast voldoet de honorering aan de WNT. De totale directiebezoldiging bedroeg in 2015 € 120.895,-. In 2014 was dat € 118.740,-.

Bezoldiging van de directie in 2015

Naam

E. Scholte

Functie

Directeur

  

Dienstverband/aard (looptijd)

 

Aard (looptijd)

Onbepaalde tijd

Uren

36

Part time-percentage

100

Periode

01-01-2015 – 31-12-2015

  

Bezoldiging

 

Jaarinkomen

 

Brutosalaris

€ 85.521

Vakantiegeld

€ 6.808

Eindejaarsuitkering, 13e/14e maand

€ 7.928

Variabel jaarinkomen

0

Totaal

€ 100.257

  

Sociale-verzekeringslasten (werkgeversdeel)

€ 9.683

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

€ 10.955

Overige beloningen op termijn

0

Uitkeringen beëindiging dienstverband

0

Totaal

€ 20.638

  

Totaal bezoldiging 2014

€ 120.895

  

Nevenfuncties directeur

 

Bestuurslid van Goede Doelen Nederland (voorheen de Vereniging Fondsenwervende Instellingen VFI), onbezoldigd

Bestuurslid van de Humanistische Alliantie, onbezoldigd

Bestuurslid van de Coalitie Erbij, onbezoldigd