Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Ledenraad

Taken ledenraad

Het toezicht op het bestuurlijk functioneren en handelen ligt bij de ledenraad, het hoogste verenigingsorgaan bij Humanitas dat twee jaar geleden de plaats van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden innam. De ledenraad dient het algemene verenigingsbelang. De raad is samen-gesteld uit 25 voor vier jaar gekozen en voor eenmaal herkiesbare leden van de vereniging; de afdelingen in elk van de vijf districten benoemen vijf van hen. De ledenraad wordt driemaal per jaar bijeengeroepen voor het goedkeuren van het gevoerde beleid aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag, het vaststellen van het verenigingsjaarplan en de verenigingsbegroting, het vaststellen van strategische plannen en het decharge verlenen aan het bestuur. Over bijzondere beleidskwesties kan ook een buitengewone vergadering uitgeschreven worden.

Samenstelling ledenraad

De ledenraad bestond in 2015 uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):

Samenstelling ledenraad

Naam

Regio

John van den Assem

Secretaris afdeling Noordwest Veluwe en portefeuillehouder voor Steun bij Rouw en Verlies

Ingrid Banen – Sieverts

Lid (oud-secretaris afdeling Purmerend)

Dirk van Beek

Lid (fondsenwerver en oud-bestuurslid afdeling Maastricht)

Ada van Bergen

Lid (oud-voorzitter en oud-portefeuillehouder financiën afdeling Delft)

Evelien Blaauw

Voorzitter afdeling De Friese Meren

Henk Diependaal

Lid (oud-portefeuillehouder financiën afdeling Bommelerwaard)

Jacqueline Eckhardt

Bestuurslid afdeling Haagland

Erik Gallé

Lid (bestuursadviseur en oud-voorzitter afdeling Rijnland)

Henk Goudbeek

Voorzitter afdeling Oostelijke Achterhoek

Kees in ’t Panhuis

Bestuurslid Westelijke Mijnstreek en portefeuillehouder voor MentorMaatjes en Steun bij Rouw en Verlies

Geert Joosten

Lid (oud-voorzitter afdeling Groningen, oud-voorzitter gewest Groningen en oud-voorzitter district Noord)

Karin Kalverboer

Lid (oud-voorzitter afdeling Haren en oud-voorzitter district Noord)

Herman Kassenberg

Bestuurslid afdeling Noordoost Friesland, lid werkgroep Levensboek Groningen, lid werkgroep Taalondersteuning Groningen

Hans Kok

Voorzitter afdeling Twente

Leen de Kramer

Voorzitter afdeling Helmond

Bella van der Linden

Secretaris afdeling Utrecht

Eduard Loenen

Bestuurslid afdeling Eindhoven

Marjan Mijnsbergen

Lid (oud-bestuurslid afdeling Roosendaal)

Willemijn Milders

Lid (oud-vrijwilliger Praatlijn en Een Nieuwe Start afdeling Amsterdam en Diemen)

Pieter Polet

Lid (oud-vrijwilliger Thuisadministratie afdeling Rijnland)

Hans Rasch

Lid (portefeuillehouder financiën afdeling Rijnland)

Hanneke Schefer

Secretaris afdeling Deventer

Bram Smit

Bestuurslid Noord-Kennemerland

Chris Wissenburg

Voorzitter afdeling Heuvelrug

Wiebe Zorg

Secretaris afdeling 't Hoogeland

Werkzaamheden ledenraad

De ledenraad vergaderde in 2015 drie keer. De ontwikkeling van het nieuwe Strategieplan 2016-2019 kwam telkens uitgebreid aan de orde. Andere onderwerpen waren de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen als de decentralisaties en zelfredzaamheid van de burger voor de rol en het (voort)bestaan van Humanitas de komende vier jaar. En de enorme groei van Humanitas in volume en diversiteit van de activiteiten. Daarnaast discussieerde de ledenraad over de verschillende subsidierelaties van Humanitas met inmiddels 265 van de 393 gemeenten in Nederland en stonden de leden uitgebreid en welwillend stil bij de viering van het 70-jarig bestaan van Humanitas.

Zelfevaluatie ledenraad

Na twee jaar ledenraad was het op 19 februari tijd voor een zelfevaluatie. Wat gaat volgens de leden goed en wat kan beter?

De ledenraad wil meer gebruikmaken van de bevoegdheid sparring partner van en klankbord voor het hoofdbestuur van Humanitas te zijn.

De ledenraad wil graag meer debat en dialoog; informatie verstrekken kan ook buiten de vergadering, bijvoorbeeld vooraf of tussentijds via de Kennisbank of per e-mail.