Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Communicatie, marketing en fondsenwerving

Humanitas 70 jaar

Op 31 mei 2015 bestond Humanitas 70 jaar. Daar is in het afgelopen jaar in de afdelingen en districten op uiteenlopende manieren bij stilgestaan. Er zijn feesten gehouden voor vrijwilligers en stake-holders. 250 bestuurders vierden het jubileum op een Landelijke Ontmoetingsdag in Utrecht, waar sprekers Geert Mak en Kim Putters de aanwezigen naar het verleden en de toekomst van sociaal Nederland leidden. Ook verscheen er een speciale Van Mens Tot Mens over 70 jaar Humanitas. Daarnaast realiseerden we een digitale historische tijdlijn '70 jaar Humanitas in woord en beeld': zie http://geschiedenis.humanitas.nl. We sloten het jaar af met de presentatie van Dichtbij, een fotoboek over de betekenis van het werk van de vrijwilligers voor de deelnemers. Het boek is verspreid onder alle vrijwilligers, leden, donateurs en andere stakeholders.

Helemaal Humanitas Prijs 2015

Na de diagnose van een ongeneeslijke ziekte, is sterven in de eigen vertrouwde omgeving voor veel mensen een grote wens. Soms is dit echter door omstandigheden niet mogelijk of niet wenselijk. Dan is de keuze voor de hospices van Humanitas een goede tweede keus. Deze bieden een vertrouwde, veilige omgeving waar in alle rust afscheid genomen kan worden van dierbaren en het leven. Zorgzame vrijwilligers ondersteunen mensen in hun laatste levensfase. Dit programma won in maart 2015 de publieksprijs van de Helemaal Humanitas Prijs.

Naast bestaande hospices biedt Humanitas sinds 2014 ook vrijwillige palliatieve ondersteuning aan mensen in een instelling. Dit vernieuwende programma werd in maart 2015 door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Helemaal Humanitas Prijs.

Wereldhumanismedag

Ook in 2015 deed Humanitas mee aan Wereldhumanismedag, dit jaar in de vorm van een festival. Meer dan 1.200 geïnteresseerden bezochten op 21 juni het Mag Het Licht Aan Festival in de Amsterdamse Tolhuistuin, waar fotograaf Ilvy Njiokiktjien onze zes thema’s op treffende wijze in beeld had gebracht. Thema van het festival was ‘de duurzame mens’. Want vlees, energie, vakantie, alles is tegenwoordig duurzaam maar… hoe zit dat met onszelf?

Merken vastgelegd

Home-Start, Van Mens Tot Mens en Humanitas Thuisadministratie zijn drie submerken van Humanitas waarvan de bescherming niet of niet goed geregeld was. Daarom hebben we in 2015 een merken- en octrooibureau opdracht gegeven al onze (sub)merken juridisch door te lichten en vast te leggen.

Communicatie met de achterban

Het afgelopen jaar brachten we twee nummers van ons magazine Van Mens Tot Mens uit. Behalve de hierboven aangehaalde jubileumeditie betrof het een nummer waarin we het thema Opgroeien uitdiepten. De oplage bedroeg 32.000. Verder hebben we Docufiller aangevuld met nieuwe templates waarmee de afdelingen in de informatiebehoefte van hun achterban kunnen voorzien.

Grote operatie nieuwe website

De nieuwe website was eind 2015 nagenoeg klaar (en is in januari 2016 live gegaan). Met de landelijke site als basis, hebben alle afdelingen ook een eigen site gerealiseerd. We kunnen daarom beter spreken van een paraplu van meer dan tachtig websites. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, is veel communicatie en overleg in het land geweest. De plannen zijn uiteindelijk gerealiseerd met behulp van een werkgroep waar vanuit elk district tien mensen in hebben meegedacht. Alle sites zijn op elkaar afgestemd, gekoppeld aan HRS, responsive, vraaggericht, en vormgegeven in de nieuwe aantrekkelijke huisstijl.

Doelstelling 4
We hebben de doelstelling ‘Denken vanuit het ‘merk’ Humanitas’ uit het Humanitas Strategieplan 2012-2015 voor 2015 onder meer vertaald in:

‘Minstens 50% van de afdelingen maakt gebruik van de nieuwe website.’

En:

‘Extra aandacht voor 70 jaar Humanitas.’

Beide doelstellingen zijn behaald.

‘Eind 2015 is het aantal leden met 13,7 gestegen.’

Deze doelstelling is ruim behaald.

Nieuwsmomenten

Natuurlijk stonden tal van regionale en lokale media in 2015 stil bij 70 jaar Humanitas. Meerdere keren vaak daartoe gemotiveerd door onze afdelingen. In februari zagen ruim 700.000 kijkers onze spotjes op Socutera met algemene informatie over Humanitas. Vrijwilliger Malou vertelde op 19 mei in Koffietijd over haar werk bij het Humantis Hospice in Groningen. Een artikel in Trouw op 18 juni over Humanitas en de kinderen van gedetineerden kon op veel bijval rekenen. Thuisadministratie stond centraal in een uitzending van het RTL4-programma Myrna Plus op 3 november. Daarnaast is in de week van 22 december Thuisadministratie genoemd in de radiocampagne ‘een aandeel in elkaar’ van de Rabobank. In de kerstperiode – traditioneel voor velen dagen van eenzaamheid - werden op diverse radiozenders medewerkers en vrijwilligers geïnterviewd over de mogelijkheden met Humanitas te chatten: we hadden de openingstijden van Het Luisterend Oog en Praten over Verlies namelijk verruimd. En onze kerstactie met Jumbo kreeg op 10 december alle aandacht op omroepzeeland.nl.

Fondsenwerving

Sinds 2014 is in ieder district een fondsenwerver werkzaam die de afdelingen bewust maakt van het belang van fondsenwerving en daarbij adviseert, ondersteunt en coacht. In 2015 is de behoefte op het gebied van fondsenwerving bij alle afdelingen geïnventariseerd en is de ondersteuning voor de afdelingen verder ontwikkeld. De fondsenwervers in de vijf districten en op het landelijk bureau stemmen aanvragen bij landelijke fondsen onderling af en bundelen deze waar mogelijk. Kennis en ervaringen worden gedocumenteerd in de kennisbank. Daar zijn nu praktische stappenplannen en handreikingen beschikbaar over onderwerpen als crowdfunding, behoud en werving van leden en donateurs, en samenwerken met andere organisaties. Daarnaast organiseren de fondsenwervers bijeenkomsten voor de afdelingen. Resultaat van deze inspanningen is dat er nu meer zicht is op alle fondsenwervende activiteiten in het land, en dat de afdelingen meer acties op touw zetten. Zoals het de oprichting van het Vriendencafé in Winterswijk.