Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Economische waarde van ons werk

De 22.000 vrijwilligers waren in 2015 gemiddeld 42 weken vier uur per week actief voor Humanitas. Daarmee boden ze met z’n allen 3,6 miljoen uren aan ondersteuning. De vervangingswaarde van deze inzet ligt volgens prof. dr. Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2011) op zo'n € 19,- per uur, waarmee de totale waarde komt op € 70,2 miljoen. Dat is een toename van maar liefst 22% ten opzichte van 2014.

Monitoring & Evaluatie

Humanitas heeft flinke stappen gezet in de ontwikkeling van een eigen monitoring- en evaluatie-systeem. Dit gaat uit van zeven leefgebieden waarop we met onze activiteiten de meeste impact verwachten: opvoeden, relaties, gezondheid, geld- en regelzaken, daginvulling, wonen en taal. Voor deze leefgebieden zijn effecten en indicatoren benoemd die de veranderingen bij deelnemers door de inzet van een vrijwilliger in kaart brengen. 280 deelnemers hebben meegedaan aan deze landelijke impactmeting binnen de programma’s Match, Thuisadministratie, BOR, Home-Start+ en Tandem. Hierbij hebben deelnemers zelf aangegeven op welke leefgebieden zij ondersteuning hebben ervaren door de inzet van een vrijwilliger, en wat dat heeft veranderd. Deze meting laat binnen alle programma’s zien dat onze deelnemers op meer leefgebieden impact ervaren dan alleen waarop ze ondersteuning krijgen. In de hoofdstukken over onze thema’s beschrijven we telkens de uitkomsten daarvan (alleen binnen Verlies is geen meting uitgevoerd).

Doelstelling 3
We hebben de doelstelling ‘Resultaten beter zichtbaar maken’ uit het Humanitas Strategieplan 2012-2015 voor 2015 onder meer vertaald in:

 'In minimaal 50% van de afgeronde trajecten worden de digitale deelnemerstevredenheidsformulieren gebruikt.'

En:

‘We gaan twee effectiviteitsonderzoeken houden gericht op Humanitas Tandem en het thema Thuisadministratie.’

De eerste doelstelling is nog niet behaald (de pilot daarvoor is wel succesvol verlopen), de tweede wel.

Aandacht voor tevredenheid en impact

In 2015 werkten we hard om de tevredenheid van onze deelnemers te behouden. Om dit te kunnen meten hebben we het afgelopen jaar door externe organisaties effectonderzoeken laten doen in de programma’s Jeugdsupport, Wel Thuis en Thuisadministratie. De eerste resultaten zijn veelbelovend en laten een grote (maatschappelijke) waarde zien van onze activiteiten voor deelnemers. Daarnaast heeft de klachtencommissie van Humanitas in 2015 slechts 9 klachten van deelnemers behandeld, wat dit bevestigt.