Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Strategisch Plan 2016-2019

Eind 2014 startten we de voorbereidingen voor een nieuw strategisch plan voor de periode
2016-2019. We blikten terug op de doelstellingen en resultaten van de afgelopen beleidsperiode, en hielden een Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek waaraan bijna 2.500 vrijwilligers meewerkten. Op verschillende momenten in het jaar dachten bestuursleden op alle niveaus, (coördinerende) vrijwilligers, beroepskrachten, de Ondernemingsraad en externe stakeholders mee over de te volgen koers. We hebben een digitale vragenlijst uitgezet onder alle leden, vrijwilligers en beroepskrachten waarop we ruim 2.300 reacties ontvingen. In het najaar bespraken we het ontwerpplan in alle districten; eind 2015 is het definitieve plan onder de titel Het antwoord van Humanitas door het hoofdbestuur en ledenraad vastgesteld.

Doelstelling 2
We hebben de doelstelling ‘Versterking kwaliteit vrijwilligers’ uit het Humanitas Strategieplan 2012-2015 voor 2015 onder meer vertaald in:

‘In minimaal 50% van de afgeronde trajecten worden de digitale deelnemerstevredenheidsformulieren gebruikt.’

En:

‘De uitkomsten van het Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2014 worden gebruikt bij de ontwikkeling van het strategisch plan voor de periode 2016–2019’.

Beide doelstellingen zijn gehaald.