Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Financieel resultaat

Het resultaat komt in 2015 na mutaties bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen uit op een negatief bedrag van € 644.699. In de begroting was rekening gehouden met een overschot van € 41.000. De verschillen:

  • meer afschrijvingen en rentekosten, afgerond € 205.000;

  • meer huisvestingskosten, afgerond € 113.000;

  • meer kantoor en algemene kosten, afgerond € 92.000;

  • meer toegevoegd aan de bestemmingsreserve, afgerond € 165.000.

Verklaring negatief resultaat

Humanitas maakte in 2015 net als in 2014 een forse groei door. We haalden ten opzichte van 2014  ruim 3 miljoen euro meer aan gemeentelijke subsidies binnen. Toch sloten we af met een financieel tekort van € 645.000. Dit tekort wordt gedekt uit onze continuïteitsreserve. Het financieel tekort 2015 wordt deels verklaard door het feit dat onze huidige financieringssystematiek onvoldoende transparant is en niet consequent wordt uitgevoerd. Daardoor worden bijvoorbeeld niet alle kosten van de beroepskrachten en investeringen systematisch doorgerekend aan de activiteiten, waardoor deze onvoldoende uit subsidiebaten e.d. gedekt worden. Daarnaast hebben we gedurende het jaar onvoldoende inzicht in de dekking van de gemaakte kosten. Bijsturing vindt dan niet of onvoldoende plaats. We zullen deze factoren stuk voor stuk, snel en zorgvuldig aan moeten pakken. Verder zijn er om het groeiend aantal vrijwilligers goed te ondersteunen bij hun steeds complexer wordende werk, in 2015 veel meer beroepskrachten aangetrokken (32 fte). Ook zijn er investeringen gedaan in onder andere ICT en scholing.