Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Naar 2016 en verder

Gevolgen van de decentralisaties

2016 is het tweede jaar van de invoering van de decentralisaties. We zijn daarna waarschijnlijk een stuk wijzer dan nu. Gemeenten weten inmiddels ongeveer waar ze aan toe zijn, ook al betekent dat in het algemeen ‘minder middelen’. Zij hebben zeer uiteenlopende opvattingen over hun taken als regisseur van sociaal beleid en gaan verschillend om met budgetkortingen. Bovendien lopen er nog veel rechtzaken die jurisprudentie gaan opleveren. Na 2016 zal de meeste stof van de aanloop-problemen wel zijn neergedaald. Humanitas verwacht dat de informele zorg de komende jaren nadrukkelijk in beeld zal zijn bij gemeenten.

Toenemende groei?

Om aan dat toenemende beroep op de informele zorg gehoor te kunnen geven, denken we dat het aantal deelnemers en vrijwilligers bij Humanitas in 2016 zou kunnen stijgen naar respectievelijk 63.500 en 23.000. Ook de vraag naar ondersteuning bij complexere vragen zal toenemen. We staan daarnaast voor een grote uitdaging wat betreft de noodzaak tot de invoering van een nieuwe financieringssystematiek. Deze zal er onder andere toe leiden dat we voor een deel van de activiteiten meer financiering zullen moeten realiseren. Dit betekent voor onze afdelingen zowel groeikansen als groeizorgen. Het blíjft zaak de mogelijkheden, beperkingen en grenzen van onze dienstverlening goed in beeld te houden. Groeien kan alleen als daar voldoende financiering tegenover staat.

Bijzondere aandachtspunten

In de veelheid van activiteiten gaat bijzondere aandacht uit naar:

  • de evaluatie over voortgang van Jeugdsupport en Wel Thuis;

  • de start van de nieuwe activiteit Get a Grip voor jongeren met schulden;

  • het versterken van de infrastructuur van scholing van vrijwilligers;

  • duurzame financiering van activiteiten en de organisatie.

Steeds meer samenwerking

Het werk van de afdelingen komt meer en meer tot stand in een vorm van samenwerking: met andere (beroepsmatige) organisaties in zorg en welzijn, met Humanitas-stichtingen, met andere lokale en regionale vrijwilligersorganisaties en met gemeenten. Dat komt het bereik en de kwaliteit van ons werk ten goede.

Verdere vereenvoudiging

In 2016 besluit het hoofdbestuur – op basis van een gedegen knelpuntenanalyse - over de opties die er zijn om de organisatie met name op afdelings- en districtsniveau verder te vereenvoudigen en de onvermijdelijke bureaucratie tot een minimum te beperken. Dit kan leiden tot wijziging van de statuten en/of reglementen op onderdelen.

Privacy wetgeving

Zoals eerder aangegeven, wordt de aansprakelijkheid van organisaties voor een zorgvuldig beheer van persoonsgegevens aangescherpt. Wanneer deze gegevens uitlekken, wordt de potentiële aansprakelijkheid voor geleden schade groter als niet aantoonbaar zorgvuldig genoeg is gehandeld (Wet Datalekken). Tegen deze achtergrond komen we in 2016 met een nieuw privacy beleid.

Tweede Kamerverkiezingen 2017

In 2016 worden de programmatische voorbereidingen getroffen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. We zullen als lid van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk opnieuw de aandacht vestigen op de belangen van het vrijwilligerswerk.