Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking in Nederland

We werken op allerlei terreinen samen met andere organisaties. In Nederland bestaat de Humanitas-community behalve de vereniging uit de Humanistische Alliantie met onder meer onze mediapartner HUMAN, het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast zijn we gelieerd aan vijf Humanitas-stichtingen die actief zijn in onder andere de ouderenzorg en –huisvesting; thuiszorg; maatschappelijke dienstverlening en opvang; ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking; kinderopvang en financiële hulpverlening. Waar we met hen samenwerken, leidt dit tot verbetering van de dienstverlening aan deelnemers op lokaal niveau. Op het niveau van de toezichthouders hebben we in 2015 besloten elkaar jaarlijks te ontmoeten rondom de waardenpraktijk: wat betekent besturen en toezichthouden in een waardengedreven organisatie als Humanitas? Verder zijn we op landelijk niveau actief lid van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en maken we deel uit van het overlegplatform LOVZ - Landelijke Organisaties Vrijwilligers in en om de Zorg. Ook doen we actief mee in de MO Groep, de Coalitie Erbij en Goede Doelen Nederland.

Internationaal in Volonteurope en SOLIDAR

Over de grens zijn we vertegenwoordigd in twee internationale netwerken. Volonteurope is een Europees samenwerkingsverband op het gebied van vrijwilligerswerk en actief burgerschap waaraan Humanitas een lid van het bestuur levert. Volonteurope besteedde in 2014 en 2015 in drie conferenties bijzondere aandacht aan de gevolgen van bevolkingskrimp op het platteland. Belangrijke thema’s waren het voorzieningenniveau, het leefklimaat en initiatieven van burgers om deze te beïnvloeden. De resultaten van de conferenties zijn in maart 2016 in Amsterdam aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, politici en de European Economical and Social Committee. Humanitas neem daarnaast ook actief deel aan een Volonteurope-werkgroep met aandacht voor effectmeting en voor hoe je de toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk kunt laten zien.

Koepel voor zorg en welzijn

Het tweede internationale netwerk waar Humanitas deel van uitmaakt, is het Social Affairs Forum van SOLIDAR; de Europese koepel van organisaties in zorg en welzijn. Met bijdrage van Humanitas heeft SOLIDAR een begin gemaakt met het uitbrengen van een jaarlijkse monitor inzake de voortgang in de aangesloten landen op de sociale doelen van de EU (Social Progress Watch 2015). Verder nam een Humanitas-medewerker deel aan een SOLIDAR-training in Turijn over de vraag hoe we, onder andere met vrijwilligerswerk, mensen kunnen ondersteunen bij het verkleinen van hun afstand tot maatschappij en arbeidsmarkt.