Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Thema Detentie

Dáárom het thema Detentie

Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op recidive wordt verkleind wanneer mensen tijdens of na hun detentie contact hebben met leden van een sociaal netwerk en door ondersteuning bij leefomstandigheden na detentie, onder andere op het gebied van wonen, werken, zorg en schulden. Hierin voorziet Humanitas met diverse programma’s. En we helpen niet alleen (ex-)gedetineerden, ook hun partners en – vooral – hun kinderen kunnen op onze ondersteuning rekenen. Daarmee voorkomen we dat die ontsporen en het voorbeeld van hun criminele ouder(s) gaan volgen.

Resultaten

Van de zes thema’s van Humanitas is Detentie het meest gegroeid: zowel in aantal deelnemers – met 47% vergeleken bij 2015 – als in aantal vrijwilligers – 32% groei. Het aantal deelnemers aan het programma Maatjes (ex-)gedetineerden groeide zelfs met 87% (van 1.656 in 2014 naar 3.100 in 2015). Daar groeide ook het aantal vrijwilligers het meest: 54%. De verklaring van deze groeicijfers vinden we vooral in de ontwikkeling van onze samenleving naar een participatiesamenleving waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en omgeving: dat is ook terug te vinden in het gevangeniswezen. Binnen het dagprogramma van de gedetineerden is er behalve voor sport en recreatie ook aandacht voor re-integratie en resocialisatie: gemiddeld vier uur per week. Hierbij wordt van gedetineerden een grote mate van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid verwacht. Humanitas ondersteunt hen daarbij.

Ontwikkeling deelnemers en vrijwiligers Thema Detentie

 

vrijwilligers

deelnemers

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Totaal Detentie

512

719

928

3.300

3.340

4.903