Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Thema Eenzaamheid

Dáárom het thema Eenzaamheid

Angst, depressie, slaapproblemen, hart- en vaatziekten en zelfs een minder lang leven: de gevolgen van eenzaamheid zijn zowel voor het individu als voor de maatschappij hoogst ernstig. Als dan blijkt dat zo’n 30% van de Nederlandse bevolking zich weleens eenzaam voelt en een derde deel daarvan hen zelfs heel eenzaam, is er alle aanleiding tot actie. Bijna de helft van het aantal deelnemers van Humanitas wordt dan ook binnen het thema Eenzaamheid ondersteund. Onze vrijwilligers doorbreken isolement en ondersteunen mensen bij het opbouwen van en deelnemen aan sociale netwerken. Vanaf komend jaar sluiten onze activiteiten nauw aan op de behoeften van drie problematisch categorieën:

  • mensen zonder exclusieve gehechtheidsrelatie zoals een partner (emotionele eenzaamheid);

  • mensen met een tekort aan betekenisvolle vriendschappen (sociale eenzaamheid);

  • mensen die zich eenzaam voelen door zingevingsvragen (existentiële eenzaamheid).

Ook komen verschillende achterliggende redenen voor eenzaamheid binnen het thema aan bod, zoals een taalachterstand of het feit dat iemand mantelzorger is.

Resultaten

In 2015 steeg het aantal vrijwilligers binnen het thema Eenzaamheid met 25%: van 6.801 naar 8.504. Waar de verschillen het meest in het oog sprongen, geven we daar hieronder verklaringen voor. Het aantal deelnemers nam daarentegen licht af – tot 25.036. Dit verschil is vooral te verklaren doordat we zijn overgegaan op een andere manier van registreren binnen het programma Het Luisterend Oog. Daardoor nam het aantal eenmalige, niet-intensieve contacten af. Dit geeft echter een vertekend beeld. Het aantal intensieve maatjescontacten waarbij één vrijwilliger één deelnemer langdurig ondersteunt, is het afgelopen jaar namelijk toegenomen.

Ontwikkeling deelnemers en vrijwiligers Thema Eenzaamheid

  

vrijwilligers

  

deelnemers

 
 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Totaal Eenzaamheid

4.982

6.801

8.549

29.584

25.585

25.036