Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Eenzaamheid: activiteiten en programma’s

Over activiteiten en programma's Thema Eenzaamheid

 

vrijwilligers

deelnemers

 

2015

2015

Humanitas Begeleiding artsenbezoek

57

308

Humanitas Beste Buur

0

15

Humanitas Chat

204

4.358

Humanitas Dagje Uit

5

25

Humanitas Hulpdienst (klussendiensten)

134

496

Humanitas Intensieve Vrijwillige Zorg

284

653

Humanitas Internationaal (vrouwen)contact

35

119

Humanitas Kerstactie

4

40

Humanitas Levensbestendig wonen

9

0

Humanitas Maatjes (voor volwassenen)

939

1.690

Humanitas Maatjes GGZ

363

458

Humanitas Maatschappelijk begeleiding (o.a. asielzoekers)

364

1.492

Humanitas Netwerkcoaching (maatjesactiviteiten volwassenen)

103

87

Humanitas Ondersteuning mantelzorgers

820

2.626

Humanitas Ouderenontmoeting

78

50

Humanitas Ruilwinkel

135

5.500

Humanitas Taalmaatjes

1.615

1.992

Humanitas Tandem (maatjes volwassenen)

873

1.072

Humanitas Telefooncirkel

45

46

Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek

2.102

3.153

Humanitas Vriendschapskringen voor autisten

107

257

Humanitas Vrijwillige Thuishulp

179

189

Humanitas Zingeving

94

410

Totaal Eenzaamheid

8.549

25.036

Intensieve maatjes

De intensieve maatjesprogramma’s Vriendschappelijk Huisbezoek, Tandem en Maatjes voor volwassenen zijn voor het vierde achtereenvolgende jaar sterk gegroeid. Ook binnen het thema Eenzaamheid zien we dat steeds meer mensen met complexe en multiproblematiek hun weg naar Humanitas weten te vinden. Daar zal de verschraling van het aanbod van de professionele zorg debet aan zijn. Samen zijn deze activiteiten goed voor bijna 4.000 vrijwilligers en 6.000 deelnemers.

Vluchtelingen

Ook de activiteiten gericht op nieuwkomers en vluchtelingen zoals Taalmaatjes of Maatschappelijke begeleiding zijn door de vluchtelingenstroom meegegroeid. In totaal ondersteunde Humanitas in 2015 ruim 4.500 nieuwkomers met 2.000 vrijwilligers met name in het noorden van het land. We verwachten dat dit aantal de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Chat

Tot afgelopen jaar registreerden we bij de chat-activiteiten van Het Luisterend Oog het aantal gesprekken die werden geteld als waren het allemaal deelnemers. Nu is het mogelijk geworden het aantal unieke individuen daaruit te filteren. In totaal voerden de chatvrijwilligers ruim 8.400 gesprekken met 4.358 mensen. Dat is een groei van 6% vergeleken bij het aantal gesprekken vorig jaar: door de nieuwe manier van registreren lijkt het echter of het deelnemersaantal met meer dan 3.000 is gedaald.

Online-ondersteuning

Niet alle doelstellingen die we ons rond het thema Eenzaamheid hadden gesteld, zijn behaald. Zo hadden we gehoopt al iets verder te zijn in de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak van online-ondersteuning binnen onze programma’s. Hieraan geven we in 2016 een nieuwe impuls.

Coalitie Erbij, Jumbo en de kerstdiners

Humanitas is partner in de Coalitie Erbij, het nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. We hadden ingezet op acht, maar uiteindelijk hebben we in 2015 in vijf zogenaamde koplopersteden de trekkersrol voor de Coalitie Erbij op ons genomen. Daarbij zetten onze lokale afdelingen zich in voor een speciale zomeractie ‘Wie nodig jij uit deze zomer?’ en organiseerden ze allerlei activiteiten rond de Week van de Eenzaamheid in september. Daarnaast deden we voor de tweede maal mee aan een grote kerstactie met Coalitie Erbij en supermarkt Jumbo. Ondanks dat Jumbo de actie landelijk heeft verkleind, schoven net als voorgaand jaar ongeveer 1.000 mensen bij onze kersttafels aan.

Impact van Tandem

Het programma Tandem deed mee aan de pilot landelijke impactmeting van Humanitas. Twintig deel-nemers vulden de vragenlijst in. De deelnemers bleken impact te ervaren op het gebied van daginvul-ling (73% van de respondenten), gezondheid (64%), relaties (45%) en opvoeden (46%).
Belangrijkste conclusie: de respondenten voelen zich minder alleen, leggen makkelijker contact met anderen, en maken zich minder zorgen over hoe zij de dag moeten doorkomen.

Twee jaar geleden gingen Martin en zijn vrouw uit elkaar. Hij kwam op straat terecht en kreeg grote geldproblemen.

"Twee jaar geleden ben ik zomaar de deur uitgelopen. Ik had geen dak meer boven mijn hoofd en kreeg grote gezondheidsklachten. Ook had ik geen toegang tot de financiën, die mijn vrouw altijd bijhield. Ik wist: nu moet ik snel aan de slag met mijn geldproblemen. De gemeente wees me op Humanitas Thuisadministratie. Vrijwilliger Ellen was mijn reddende engel. Dankzij haar kreeg ik weer een aanvullende ziektekostenverzekering. Ook hielp ze met het aflossen van mijn schulden. Als er niemand van Thuisadministratie was geweest, dan was het fout afgelopen met mij.”