Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Opgroeien: activiteiten en programma’s

Over activiteiten en programma's Thema Opgroeien

 

vrijwilligers

deelnemers

 

2015

2015

Humanitas Gevaarlijke Liefde (voorlichting over loverboys)

29

2.779

Humanitas Jeugdsupport

110

91

Humanitas Jongerenmaatjes

1.004

1.069

Humanitas Kindervakantieweken

636

1.272

Humanitas Logeerweken

22

30

Humanitas Mentormaatjes (maatjes voor jongeren)

436

378

Humanitas Sinterklaasactie

147

3.000

Humanitas Tussenstop

8

0

Humanitas Voorlezen

780

858

Totaal Opgroeien

3.172

9.477

Pilot Tussenstop

Jongeren die de jeugdzorg op 18-jarige leeftijd verlaten, lopen een groot risico te gaan zwerven en dakloos te worden. Met Tussenstop bieden we tijdelijke huisvesting en begeleiding van kansrijke dakloze jongeren tussen 16 en 25 jaar oud om te voorkomen dat zij in de algemene daklozenopvang terechtkomen. In 2015 ontwikkelde Humanitas - in samenwerking met Movisie - op twee plaatsen in Groningen en Zeeland een pilot Tussenstop. De deelnemers worden tijdelijk opgevangen in een gastgezin. In Groningen zijn vijf gastgezinnen getraind en is één deelnemer gekoppeld aan een gezin. Zeeland staat klaar om te starten. Daarvoor is in 2015 een methodiek en training voor vrijwilligers ontwikkeld. In 2016 wordt het programma verder uitgerold in Nederland.

Pilot Jeugdsupport

Eind 2014 startten we met een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij de pilot Jeugdsupport. Onze vrijwilligers begeleiden jongeren tussen 12 en 25 jaar in de open en gesloten jeugdzorg, en jongeren van 18 jaar en ouder die de jeugdzorg hebben verlaten. Vijf afdelingen boden Jeugdsupport aan. Zij ervoeren dat gedurende het jaar steeds meer verwijzers en jongeren het programma wisten te vinden.

Als reactie op de armoede

Het aantal jongeren dat moet opgroeien in langdurige armoede is in 2015 naar verhouding fors gegroeid. Humanitas helpt door deze jongeren (1.272 in 2015) een fijne vakantieweek aan te bieden - en hun ouders veiligheid en vertrouwen. Dat deden we samen met 636 vrijwilligers én een aantal partners die aangesloten zijn bij het Steunpunt Kindervakanties. Begin van het jaar verwierven we het Keurmerk Kindervakantieweken. Dat betekent dat onze vakantieweken voldoen aan erkende kwaliteitseisen. Daar hoort onder meer een nieuwe uniforme training voor vrijwilligers bij, een nieuw handboek en een herzien pedagogisch beleid.

Meer kinderen voorgelezen

Als gevolg van de toestroom van vluchtelingen is het aantal jonge kinderen dat de Nederlandse taal nog niet beheerst in 2015 gegroeid. De exacte cijfers van het CBS zijn op het moment van verschijnen van dit jaarverslag nog niet bekend. Wel weten we dat het aantal deelnemende kinderen (en vaak een ouder) aan ons programma Voorlezen met bijna 20% steeg tot 858 deelnemers.

Bijeenkomsten in 2015

In januari 2015 organiseerden we in Den Bosch een minisymposium Humanitas Mentor Maatjes waarin de nieuwe handreiking en de resultaten van het programma in de regio Brabant werden gepresenteerd. Doel was om zoveel mogelijk samenwerkingspartners en Humanitas afdelingen te enthousiasmeren voor de methodiek. Daarnaast zetten we in april een symposium op touw over de toegevoegde waarde van vrijwillige naast professionele ondersteuning van jongeren. Na lezingen van Adri van Montfoort en Marja Cozijn gingen vertegenwoordigers van jeugdzorg, onderwijs, hulpverlening, gemeenten en politiek met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen. Het symposium werd én goed bezocht én hoog gewaardeerd.

Impact van Match

Het programma Match heeft deelgenomen aan onze landelijke impactmeting. De 65 jongeren die de vragenlijst invulden, ervaren impact op het gebied van relaties (63% van de respondenten), gezondheid (64%), daginvulling (65%) en wonen (30%).
Na de ondersteuning leggen de jongeren niet alleen makkelijker contact met anderen maar zijn ze ook minder angstig en somber, en meer gemotiveerd (weer) naar school te gaan of een opleiding te volgen.

Toen Isabella’s moeder ziek werd, volgde een heftige periode. Via via kwam ze terecht bij Humanitas Jongerenmaatjes. Met maatje Vera klikte het vanaf het eerste moment.

“Met Vera ging ik elke week iets leuks doen. Dan vergat ik alles wat ik had meegemaakt. We gingen thee drinken bij de Hema, naar Ponypark Slagharen, de stad in, pannenkoeken eten. We hadden meteen een goede band met elkaar en ik vond het fijn om met haar te praten. Vera begreep hoe ik me voelde, dat vond ik heel fijn. Ik kon alles met haar delen. Het zwemmen was het allerleukst. Het was ’s avonds en ik was nog nooit in zo’n tropisch zwembad geweest. Ik vind het dan ook heel erg jammer dat het afgelopen is. Ik vond het heel fijn om dingen met haar te delen. Ik zou nog wel een keer zo’n maatje willen!”