Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Thema Opgroeien

Dáárom het thema Opgroeien

Onderzoek heeft al vaak uitgewezen dat de ondersteuning van jongeren in de vorm van één-op-één maatjesprojecten bijdraagt aan hun zelfvertrouwen, aan betere sociale en schoolse vaardigheden, en aan betere schoolprestaties. Hierdoor wordt het risico op voortijdige schooluitval beperkt en het risico op maatschappelijke uitval verminderd. Sinds de transitie jeugdzorg begin 2015 een feit werd, hebben de programma’s binnen ons thema Opgroeien nog meer aan betekenis gewonnen. Zij vullen de ambulante jeugdhulp – waarvan het aantal gebruikers in het eerste halfjaar van 2015 flink toenam tot ruim 200.000 – en de ondersteuning van in opvangcentra verblijvende jongeren (32.000 in 2015) goed aan.

Resultaten

Hoewel de rol van vrijwilligers in de jeugdzorg dus nog belangrijker is geworden, zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Veel hangt af van de inzet van sociale wijkteams en de Centra voor Jeugd en Gezin. Waar mogelijk werken de afdelingen van Humanitas intensief met hen samen. Zoals verwacht, werden er in 2015 dan ook meer jongeren uit de jeugdzorg bij Humanitas aangemeld om, naast beroepsmatige steun, begeleiding te krijgen van een vrijwilliger. De ontwikkelingen in de jeugdzorg raken vooral de Humanitas-programma’s Jongerenmaatjes en Jeugdsupport. In totaal ondersteunden in 2015  3.172 vrijwilligers 9.477 jongeren.

Ontwikkeling deelnemers en vrijwiligers Thema Opgroeien

  

vrijwilligers

  

deelnemers

 
 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Totaal Opgroeien

2.065

2.810

3.172

5.392

8.250

9.477