Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Opvoeden: activiteiten en programma’s

Over activiteiten en programma's Thema Opvoeden

 

vrijwilligers

deelnemers

 

2015

2015

Humanitas Begeleide OmgangsRegeling (echtscheiding)

364

469

Humanitas Home-Start+ (opvoedingsondersteuning)

470

432

Humanitas Gezinsondersteuning 0-23 jaar

18

30

Humanitas Home-Start (opvoedingsondersteuning)

1.998

2.398

Humanitas Steun aan ouders (opvoedingsondersteuning)

104

104

Humanitas Wel Thuis

123

76

Totaal Opvoeden

3.077

3.509

Home-Start en Home-Start+

In 2015 waren 75 locaties aangesloten bij Home-Start: 48 keer door Humanitas aangeboden, 27 keer door andere aangesloten (welzijns-)organisaties. Er kwamen in 2015 drie locaties bij. Home-Start staat voor ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact van vrijwilligers aan ouders met ten minste één kind tot zeven jaar. Om tegemoet te komen aan de behoefte van een groot aantal Home-Start en Doorstart-locaties, maar ook van samenwerkingspartners en gemeenten aan een meer integrale aanpak in opvoedingsondersteuning, maakten we in 2015 de keuze om vanaf 1 januari 2016 de naam Doorstart te veranderen in Home-Start+. Dit programma is er voor gezinnen met minstens één kind van zeven tot en met veertien jaar. Dit betekende ook dat het landelijk steunpunt Home-Start van Humanitas vanaf het najaar 2015 uitgebreid is naar het landelijk steunpunt Home-Start en Home-Start+. Eind 2015 is aan alle Home-Start-locaties gevraagd of zij ook Home-Start+ wilden gaan aanbieden. Daaraan gaven 28 locaties gehoor (waarvan twintig door Humanitas).

Begeleide OmgangsRegeling - BOR

De afgelopen twee jaar zijn er landelijk drie initiatieven geweest vanuit de politiek, de Kinderombudsman en het NJI om meer aandacht te vragen voor scheidingsproblematiek, de mogelijke gevolgen ervan voor kinderen en voor het verbeteren van de ondersteuning van ouders en kinderen. Voor Humanitas betekende dit dat het programma BOR in de verschillende districten volop in de belangstelling stond. Bij BOR – Begeleide Omgangsregeling – ondersteunen vrijwilligers ouders bij het vastleggen en uitproberen van afspraken over zorg en opvoeding. Diverse afdelingen gaven in 2015 voorlichting over BOR, terwijl we in november een interessante en succesvolle vrijwilligersdag over het onderwerp organiseerden. Mede als gevolg van deze inspanningen deed een toenemend aantal advocaten, hulpverleners en ouders in (v)echtscheiding een beroep op ons om ondersteuning bij omgang. En aan het eind van het jaar was het aantal locaties van waaruit BOR wordt aangeboden dan ook toegenomen in de districten Oost, Zuid en Noordwest.

Wel Thuis

Met de pilots binnen het programma Wel Thuis zoekt Humanitas de grenzen op van het vrijwilligerswerk. Kunnen goed getrainde vrijwilligers van Humanitas ook ingezet worden in gezinnen waar ernstige multiproblematiek speelt? En kunnen zij ook hier een bijdrage leveren aan het voorkomen van zwaardere en/of (dure) gedwongen hulpverlening? Wij – en samenwerkingspartner VanMontfoort – denken van wel. Maar: alleen als beroepskrachten de regie voeren. In 2015 zijn de pilots in Twente, Leeuwarden en Almere het tweede jaar ingegaan. Daarnaast zijn de projecten uit Den Bosch/Oss en Zuid-Holland Zuid aangesloten bij het ontwikkeltraject van Wel thuis. Opvallend was dat na een goede start in de drie pilot-afdelingen het aantal aanmeldingen terugliep. Als oorzaak noemen de coördinatoren de hoge werkdruk bij de jeugdzorginstellingen. Verder is er bij sommige netwerkpartners nog onvoldoende bekendheid over en soms onvoldoende draagvlak voor Wel Thuis. De coördinatoren hebben dan ook veel aandacht besteed aan het informeren en enthousiasmeren van hulpverleners van deze jeugdzorgorganisaties. En in april organiseerden we voor hen een symposium over de toegevoegde waarde van Wel Thuis. Wat de resultaten betreft: we ondersteunden in 2015 76 deelnemers volgens de nieuwe methode.

Impact van Home-Start+

Home-Start+ deed mee aan de landelijke impactmeting van Humanitas (46 – ongeveer de helft van het aantal benaderde deelnemers – reageerden). Uit deze meting blijkt dat het programma impact heeft op het gebied van opvoeden (90% van de respondenten), gezondheid (71%), relaties (62%) en daginvul-ling (49%).
Onder andere doordat de ouders beter regels en grenzen kunnen stellen, gedragen hun kinderen zich thuis beter.

Impact van BOR

Ook 51 deelnemers (50% response) van BOR deden aan onze landelijke impactmeting mee. Zij ervaren invloed van BOR op het gebied van opvoeden (62% van de respondenten) en relaties (63%).
Respondenten geven aan beter contact te hebben met hun (ex-)partner. Bovendien zit hun kind beter in zijn of haar vel.

Als het niet zo lekker gaat op school met haar dochter, meldt Renata zich aan voor de opvoedingsondersteuning van Home-Start+.

"Het belangrijkste voor mij was dat het zou klikken tussen Trudy en mijn dochter. Dat was gelukkig zo, Trudy is echt geweldig. Gewoon een normaal mens bij wie we ons verhaal kwijt kunnen. Met mijn dochter ging het al een tijdje niet goed op school. Omdat ze ADHD heeft, kan ze zich moeilijk concentreren en heeft ze moeite met schrijven en rekenen. Sinds we zijn begonnen met Home-Start+ zie ik overal verbetering. Ze is nu gelukkig, op een andere school. En zelf ben ik me meer bewust van mijn eigen valkuilen en heb ik meer zelfvertrouwen gekregen."