Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Thema Opvoeden

Dáárom het thema Opvoeden

De transities in de jeugdzorg hebben de druk op zowel gezinnen als de vrijwilligers van Humanitas verhoogd. Gelukkig is de bekendheid van onze opvoedprogramma’s onder ouders met kinderen groot. Bovendien wisten gemeenten ons in 2015 goed te vinden. Over het effect van onze opvoedingsondersteuning zijn deskundigen het met elkaar eens: diverse studies in het verleden toonden aan dat opvoedingsondersteuning positieve effecten laat zien op het opvoedingsgedrag van ouders, de psychosociale gezondheid van moeders, en het gedrag van kinderen.

Resultaten

Het aantal mensen dat in 2015 aan onze opvoedingsprogramma’s deelnam, steeg met meer dan 28% van 2.731 naar 3.509. Wat onze vrijwilligers betreft, nam hun aantal binnen het programma Homestart+ (nieuwe naam van Doorstart) het meest toe: in 2015 met 63% ten opzichte van 2014. Daarnaast is het aantal vrijwilligers in het – nog in het teststadium bevindende - programma Wel Thuis in één jaar tijd vijf keer zo groot geworden.

Ontwikkeling deelnemers en vrijwiligers Thema Opvoeden

  

vrijwilligers

  

deelnemers

 
 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Totaal Opvoeden

1.936

2.038

3.077

2.354

2.731

3.509